Her 5 COVID-19 vakasından 2’si…

29 milyondan pozitif birey ile yapılan yeni bir araştırmaya tarafından COVID-19 geçiren beş kişiden ikisi bulgu göstermiyor. JAMA dergisinde yayınlanan 95 makaleden elde edilen verileri de derleyen egzersiz, fazla vakaların yüzde 40,5’inin hiçbir rahatsızlık belirtisi göstermediğini buldu. Yani yarıya yakınımız COVID-19 geçirmiş ve bundan tamamen habersiz olabilir.

Yazarlar, “Asemptomatik enfeksiyonların yüksek yüzdesi, topluluklarda asemptomatik enfeksiyonların potansiyel bulaşma riskini vurgulamaktadır” yazıyor.

Öyle çok COVID vakası asemptomatik olsa da, 29 milyon kişiye yapılan testlerin sadece yalnızca yüzde 0,25’inin yanlış sonuç verdiğini de belirtiliyor: “Bilhassa SARS-CoV-2’yi başarıyla denetçi ülkeler ve bölgeler için asemptomatik enfeksiyon taraması gerekiyor. Asemptomatik enfeksiyonlar, izolasyon ve temas takibi dahil, onaylanmış enfeksiyonlara aynı şekilde yönetilmelidir.”

Meta-analizde kullanılan çalışmalar büyük ölçüde Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da gerçekleştirilmiş olsa da, Afrika ve Güney Amerika’dan gelen verileri de içeriyor. Test edilen toplam popülasyon arasında, asemptomatik enfeksiyonların birçok Avrupa’dayken, Asya en az yüzdeye sahip. 

COVID-19 için fazla test edilen popülasyonda, asemptomatik enfeksiyonlar en fazla hamilelerde ve uçakla gezi eden ya da deniz yolculuğunda olan kişilerde görüldü. Yazarlar, böylece gezi edenler için tarama ve karantinanın kalabalık bulaşmasını en aza indirmede kayda değer olduğunu savunuyorlar.

Doğrulanmış asemptomatik COVID-19 vakalarının yaklaşık üçte biri afiyet çalışanları ya da hastane hastaları ve bu ortamda yayılmayı önlemeye yönelik önlemlerin önemi daha da artıyor. Yazarlar, asemptomatik bireylerin deneme edilmesinin ve kişisel koruyucu ekipman (KKD) ve el hijyeni gibi önlemlerin önemini bir kere daha vurguladılar.

Asemptomatik vakalar, olur ya de daha şiddetli semptomlar yaşama olasılıkları daha düşük olduğu için, 39 yaşın altındaki genç insanlarda daha yaygındı.

Oysa çalışmanın birkaç dikkate layık sınırlaması bulunuyor. Asemptomatik enfeksiyonların sayısı, semptomların demin gelişmediği vakaları da içerebiliyor. Asemptomatik enfeksiyonlara dair kanıt bulamayan çalışmaların yayınlanma olasılığı daha düşük olduğundan, potansiyel bir yayınlama yanlılığının olduğu da söylenebilir. Bu sınırlamaların ikisi de bulgu göstermeyen enfeksiyonların sayısının fiilen olduğundan daha yüksek tahmin edilebileceği anlamına geliyor.

gerçi yazarlar, bulgularının insanlar sağlığı önlemlerini etkilemeye tezgâhtar olacağını ve nihayetinde, herhangi bir belirti göstermediğinde bile nüfusun ne kadarının enfekte olabileceğini ve bulaşıcı olabileceğini vurgulayarak insanları koruyacağını umuyor: “Sonuçlarımız, ahali ve politika yapıcılar aralarında farkındalık yaratabilir ve önleme stratejileri için delil sağlayabilir.”

Yorum yapın

Geçici Mail pdf kitap indir instagram takipçi satın al tiktok takipçi satın al